header foto
 
Ingezonden Post

Hockeybond gaat bitje verplichten vanaf seizoen 2015-2016

24-9-2014 De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) verplicht met ingang van het seizoen 2015-2016 het dragen van een mondbeschermer tijdens georganiseerde wedstrijden. Deze maatregel geldt voor alle categorieën spelers. De bond heeft dit besluit maandag bekendgemaakt. 

De KNHB baseert het besluit op het advies van de Taskforce Preventie Tandletsel. De Medische Commissie van de KNHB heeft begin 2014 deze werkgroep opdracht gegeven onderzoek te doen naar preventie van tandletsels en een advies uit te brengen over het invoeren van preventiemaatregelen. 

De Taskforce, onder leiding van emeritus professor Dr. Paul Wesselink, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van het wel dan wel niet dragen van mondbeschermers. De conclusies uit dit rapport zijn onderbouwd door literatuuronderzoek, inventarisaties en eigen onderzoek in samenwerking met Erasmus MC Rotterdam en Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). 

Het aantal gevallen van mond- en/of tandletsel (2,46%) in het afgelopen jaar geeft voldoende argumenten om aan te nemen dat er sprake is van een reëel risico hierop in de hockeysport. Een incidentie van 2,46 % bij 240.000 hockeyers in Nederland komt neer op ongeveer 5900 gevallen per jaar. Letsel loopt uiteen van een tand door de lip, een gebroken tand, een losse tand, een tand helemaal uit de mond en/of een gebroken kaak. 

De discussie voor het verplicht stellen van een bitje laaide weer op na het incident met Seve van Ass en Valentin Verga november vorig jaar. Verga kwam met zijn stick vol in het gezicht van Van Ass. De zoon van voormalig bondscoach Paul Van Ass brak zijn bovenkaak en raakte tien tanden kwijt. 

Uit onderzoek blijkt ook dat ruim 85 % van de 1435 respondenten al een mondbeschermer draagt en bijna 70 % vindt dat een bitje bij hockey verplicht zou moeten zijn. "Het grote risico op letsel en het gegeven dat 85 procent al een mondbeschermer draagt, heeft ons doen besluiten de laatste kleine stap te zetten", zegt bondsdirecteur Erik Gerritsen. "Ik verwacht dat net als tien jaar geleden toen we de scheenbeschermer verplichtten, ook de mondbeschermer snel algemeen wordt geaccepteerd." 

Het percentage internationals van de twee Oranje-selecties dat een mondbeschermer draagt is 82%, en 70% van de internationals vindt dat een mondbeschermer verplicht zou moeten zijn. Van de 251 respondenten van de deelnemers aan het WK hockey in Den Haag had ongeveer 30 % ooit mond- of tandletsel opgelopen, van wie 7 % in het afgelopen seizoen. 

Uit de enquête blijkt verder dat degenen die mondbescherming droegen significant minder ernstig letsel hadden dan degenen die letsel hadden zonder mondbeschermers. Het rapport rekent af met de bewering gedaan door buitenstaanders dat door een mondbeschermer juist meer tanden worden beschadigd doordat de druk over meer tanden wordt verspreid. Hiervoor is bij goed passende bitjes nog nooit enig bewijs gevonden. 

Het dragen van een individuele door de tandarts/-technicus vervaardigde mondbeschermer heeft de voorkeur. De sporter is evenwel vrij om te kiezen voor een goedkopere prefab-mondbeschermer (boil and bite) uit de sportwinkel. De KNHB adviseert ook bij alle hockeyactiviteiten buiten georganiseerd wedstrijdverband het bitje te dragen. 

Om de leden de gelegenheid te bieden te wennen aan de komende maatregel, is besloten deze nu algemeen kenbaar te maken. De maatregel wordt per 1 juli 2015 van kracht. De handhaving ligt, net zoals de verplichting om scheenbeschermers te dragen, bij de scheidsrechters. 

De KNHB zal haar achterban (verenigingen, hockeyers, arbiters) de komende periode door middel van een campagne ondersteunen bij en voorbereiden op de invoering van de maatregel. De KNHB is de eerste hockeybond ter wereld die de mondbeschermer verplicht stelt. 
(Bron:Foksport.nl

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsoren

 

Copyright - MHC Udenhout | Powered by LISA