header foto
 
Bestuur

Wijziging Huishoudelijk reglement i.v.m. AVG

Nieuws afbeelding 25-5-2018 Met ingang van 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet, Algemene Verordering Gegevensbescherming in werking. Dit brengt met zich mee dat het huishoudelijk reglement moet worden aangevuld met het volgende artikel: 

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting. 

In de aankomende Algemene ledenvergadering d.d. 21 juni a.s. wordt dit aan alle leden voorgedragen. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsoren

 

Copyright - MHC Udenhout | Powered by LISA