MHC Udenhout
header foto
 
Ingezonden Post

Mededeling KNHB

28-5-2013

Het einde van de competitie nadert. Inmiddels hebben we de spannende weekenden voor wat betreft vakanties en het wel/ niet spelen van wedstrijden achter de rug maar de spannende tijd i.v.m. het einde van de competitie nadert. In deze e-mail enkele mededelingen i.v.m. het naderende einde van de competitie.

Dank

Allereerst willen we uw hartelijk danken voor uw tomeloze inzet tot nu toe. Uiteindelijk hebben we op dit moment nog maar een beperkt aantal wedstrijden in te halen wat te danken is aan uw inzet en inventiviteit. Natuurlijk resteren nog enkele lastige wedstrijden maar laten we trachten dat samen ook nog tot een goed einde te brengen. Dit zodat we met een goed gevoel dit seizoen kunnen afronden.

Speelgerechtigdheid

Afgelopen week is een brief inzake speelgerechtigdheid gedurende de laatste jeugdspeelrondes verspreid. Zorg dat uw teams op de hoogte zijn om teleurstellingen te voorkomen.

Invallers

Afgelopen weken hebben we vele situaties meegemaakt waarbij spelers niet op het formulier zijn vermeld. Daarbij is aangegeven dat dit uit onwetendheid is gebeurd. Zoals al eerder aangegeven in onze mededelingen is de proefperiode van het digitaal formulier nu echt voorbij. Vanaf heden zullen teams c.q. clubs waarvan wordt geconstateerd dat niet alle spelers op het formulier zijn vermeld, worden beboet. Instrueer uw team dus goed voor de laatste rondes om teleurstellingen te voorkomen als dit negatieve invloed heeft op een eventueel kampioenschap.

Spelerslijst DWF

We krijgen steeds vaker opmerkingen dat de spelerslijst voorafgaande aan de wedstrijd nog niet is ingevuld. Op grond van bondsreglement B10 dient dat echter wel VOOR de wedstrijd te gebeuren. Wilt u al uw teams hierop wijzen? Strikt formeel kan de tegenstander weigeren te spelen als dit nog niet is gebeurd. Daarnaast voorkomt dit onduidelijkheid EN zorgt dat de scheidsrechters direct na de wedstrijd het formulier kunnen afhandelen.

Protesten

Natuurlijk gaan we er vanuit dat alle verenigingen op een faire wijze de strijd om het kampioenschap aangaan en sportief de competitie afronden. Mocht er toch iets voorvallen dan kan er enkel protest worden ingediend door het bestuur van de vereniging middels een e-mail met uitleg van redenen aan het districtskantoor. De coach van het team dient het digitaal formulier zoals te doen gebruikelijk af te ronden en noteert bij opmerkingen "protest volgtā€. Zorg dat de eventuele protesten uiterlijk maandag na de wedstrijd bij ons binnen zijn, zodat we snel e.e.a. kunnen oppakken. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig is!

Een fijn hockeyweekeinde gewenst,


Groeten,
Leon Rutten
Competitieleider Veldhockey
KNHB District Zuid Nederland

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsoren

 

Copyright - MHC Udenhout | Powered by LISA