header foto
 
Bestuur

EXTRA Ledenvergadering (16-nov-2011)

16-11-2012 De vergadering, die werd geopend door de voorzitter van MHCU, Pierre Valk, had tot doel de leden en hun ouders te informeren over de voortgang aangaande uitbreiding van de club (2e wedstrijdveld). Tevens was deze vergadering noodzakelijk omdat de Gemeente Tilburg in afwachting was van een stemming onder de leden aangaande deze eventuele uitbreiding.

Tijdens de vergadering heeft Pierre de financiële situatie van zowel SSPU (eigenaar complex) als MHCU (huurder) toegelicht. Daarnaast is aangegeven dat er grote projecten op stapel staan, te denken aan, opknappen clubgebouw, vervanging van de bestaande velden alsmede een eventuele aanleg van een tweede wedstrijdveld aan de overzijde van het parkeerterrein.
Noch SSPU noch MHCU zijn draagkrachtig genoeg om deze projecten te financieren. Zelfs met veel steun van de Gemeente Tilburg is het zeer twijfelachtig of een tweede wedstrijdveld rendabel is.

Na enige discussie over de haalbaarheid van het 2e veld, ivm kosten, ligging, vrijwilligers etc. zijn de volgende opties door het bestuur voorgedragen:

  1. Aanleg 2e veld + vervanging bestaande velden
  2. Aanleg 2e veld en vervanging bestaande velden opschorten
  3. Vervanging bestaande velden en upgrading clubgebouw
  4. Fusie met andere club (Berkel Enschot, HOCO, Haaren)

Met een toelichting heeft het bestuur optie 3 als hoogst haalbare scenario voorgesteld. Dit advies is voorgedragen aan de aanwezige leden, waarop een telling plaatsvond. De leden hebben hierop aangegeven dat zij eveneens voor optie 3 willen gaan, met dien verstande dat (wederom) onderzocht moet worden of er een samenwerking met de voetbal mogelijk is. Tevens hebben de leden de wens geuit om het mini-veld te verplaatsen naar een betere lokatie op het terrein. Deze verplaatsing zal worden onderzocht bij vervanging van de velden.
Op 28 november a.s. zal een afvaardiging van het bestuur op bezoek gaan bij de Gemeente Tilburg, t.w. de heer Hamming om de gekozen richting van MHCU toe te lichten.

Agenda

Nog geen agenda punten.

Hoofdsponsoren

 

Copyright - MHC Udenhout | Powered by LISA